logo
您现在痄腮的症状是:
提交信息后查看辨证结果

1、是否腮部酸痛肿胀?

2、是否腮部灼热肿痛?

3、是否咀嚼困难?

4、是否恶寒?

5、是否发热?

6、是否高热?

7、是否头痛?

8、是否烦躁不安?

9、是否口渴?

10、是否大便干结?

11、是否小便短赤?

12、是否睾丸肿痛?

13、是否神昏痉厥?

14、舌苔是什么情况?

苔薄黄 苔黄燥

15、脉象如何?

脉浮数 脉滑数

你未完成辨病题目,无法查看辨病结果。

载入中...
正在对你的症状结果进行辨病,请稍候...

(function(){ var bp = document.createElement("script"); bp.src = "//push.zhanzhang.baidu.com/push.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();